Bingo Sherbrooke

4201 rue Bertrand-Fabi

Bingo:  819 791-5152

Kinzo/Bar:  819 791-8080

page nous joindre…